71

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«ԷՄՊԻՐԻԿԱ»-ն հետազոտական և խորհրդատվական ընկերություն է, որը հիմնադրվել է 2014 թվականին: Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում մարքեթինգային և սոցիոլոգիական հետազոտությունների, բիզնես խորհրդատվության իրականացման և սոցիալական ծրագրերի զարգացման ու գնահատման ոլորտում: «ԷՄՊԻՐԻԿԱ» ընկերությունն իր հաճախորդներին ներկայանում է համալիր ծառայություններով՝ սկսած հետազոտական ծրագրերի և մեթոդաբանությունների մշակումից մինչև տեղեկատվության հավաքում և վերլուծություն: Ընկերությունն իրականացնում է ինչպես հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններ և կոմերցիոն հետազոտություններ, այլ նաև տարբեր ոլորտների (գյուղատնտեսություն, ոռոգում, կրթություն, առողջապահություն) ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված տեխնիկատնտեսական ուսուամնասիրություններ: «ԷՄՊԻՐԻԿԱ» ընկերության թիմում ներգրավված են սոցիոլոգիական հետազոտությունների, բիզնես խորհրդատվության, նախագծերի կառավարման ոլորտների փորձառու և առաջատար մասնագետներ ու փորձագետներ: Շնորհիվ «ԷՄՊԻՐԻԿԱ» ընկերության գործունեության ընթացքում հաջողությամբ իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի և նախագծերի՝ ընկերությունն ունի լոյալ հաճախորդների շրջանակ, որոնց թվում են՝ պետական կառույցներ,  խոշոր և առաջատար բիզնես ընկերություններ, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ:

71

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Էմպիրիկա» ընկերության փիլիսոփայությունն ու առաքելությունն է հաճախորդների համար լինել վստահելի և կայուն գործընկեր՝ մատուցելով որակյալ և համալիր ծառայություններ, խթանել վերջիններիս գործունեության արդյունավետությանը, աջակցել գործընկերներին՝ բացահայտելու գործունեության նոր ուղղություններ, զարգացնել արդեն առկա ուղղությունները, գտնել խնդիրների լուծման ռազմավարական լուծումներ և նորարարական մոտեցումներ:

71

Մեր առավելությունները

Ընկերության առավելություններն են՝ փորձառու և ոլորտի առաջատար մասնագիտական թիմը, մատուցվող ծառայութունների որակն ու կիրառվող լայն գործիքակազմը, իրականացվող նախագծերի ընդգրկուն աշխարհագրությունը, նորարարական մոտեցումները:

Ծառայություններ

dat

Սոցիոլոգիական հետազոտություններ

lupa

Մերչընդայզինգի ստանդարտների պահպանման աուդիտ

17

Մարքեթինգային հետազոտություններ

78

Ենթակառուցվածնքների բարելավման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ

3

Սոցիալական ծրագրերի գնահատում և խորհրդատվություն

glob

Հեռախոսային հարցման վեբ-միջավայրի ստեղծում

lupa2

Մեդիա-մոնիթորինգ

4

Անձնակազմի վերապատրաստում և դասընթացներ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՊՐՈՅԵԿՏՆԵՐ

Վարկանիշի ուսումնասիրություն

Վարկանիշի ուսումնասիրություն

Էքզիթ-Փոլ ուղղված Գյումրի համայնքում ՏԻՄ ընտրություններին

Էքզիթ-Փոլ ուղղված Գյումրի համայնքում ՏԻՄ ընտրություններին

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի բնօգտագործման վճարի օպտիմալ դրույքաչափի վերլուծությանն ու սահմանմանն ուղղված հետազոտություն

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի բնօգտագործման վճարի օպտիմալ դրույքաչափի վերլուծությանն ու սահմանմանն ուղղված հետազոտություն

Տավուշի մարզի սահմանամերձ հինգ համայնքների կարիքների գնահատում

Տավուշի մարզի սահմանամերձ հինգ համայնքների կարիքների գնահատում

Առեվտրի կենտրոնում առկա գովազդային կրիչների գովազդների արդյունավետության գնահատում

Առեվտրի կենտրոնում առկա գովազդային կրիչների գովազդների արդյունավետության գնահատում

ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ոռոգման համակարգերի՝ երրորդային ներքին ցանցերի վերակառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ոռոգման համակարգերի՝ երրորդային ներքին ցանցերի վերակառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

———– Տեսնել ավելին ———–

Մեզ Վստահում են