ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՊՐՈՅԵԿՏՆԵՐ

Վարկանիշի ուսումնասիրություն

Վարկանիշի ուսումնասիրություն

Էքզիթ-Փոլ ուղղված Գյումրի համայնքում ՏԻՄ ընտրություններին

Էքզիթ-Փոլ ուղղված Գյումրի համայնքում ՏԻՄ ընտրություններին

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի բնօգտագործման վճարի օպտիմալ դրույքաչափի վերլուծությանն ու սահմանմանն ուղղված հետազոտություն

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսի բնօգտագործման վճարի օպտիմալ դրույքաչափի վերլուծությանն ու սահմանմանն ուղղված հետազոտություն

Տավուշի մարզի սահմանամերձ հինգ համայնքների կարիքների գնահատում

Տավուշի մարզի սահմանամերձ հինգ համայնքների կարիքների գնահատում

Առեվտրի կենտրոնում առկա գովազդային կրիչների գովազդների արդյունավետության գնահատում

Առեվտրի կենտրոնում առկա գովազդային կրիչների գովազդների արդյունավետության գնահատում

ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ոռոգման համակարգերի՝ երրորդային ներքին ցանցերի վերակառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ոռոգման համակարգերի՝ երրորդային ներքին ցանցերի վերակառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ.  Գյուղմթերքների և մրգերի միջհամայնքային մթերման, տեսակավորման և սորտավորման կենտրոնների հիմնադրում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Գյուղմթերքների և մրգերի միջհամայնքային մթերման, տեսակավորման և սորտավորման կենտրոնների հիմնադրում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Պլաստմասե թափոնների վերամշակում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Պլաստմասե թափոնների վերամշակում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Սառնարանային տնտեսությունների և ռեֆրիժերատորային ավտոպարկի հիմնադրում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Սառնարանային տնտեսությունների և ռեֆրիժերատորային ավտոպարկի հիմնադրում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վարձակալման կենտրոնների հիմնադրում

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վարձակալման կենտրոնների հիմնադրում

Ազգային փոքրամասնությունների երիտասարդների կարիքների և հասարակական ինտեգրման խոչընդոտների ուսումնասիրություն

Ազգային փոքրամասնությունների երիտասարդների կարիքների և հասարակական ինտեգրման խոչընդոտների ուսումնասիրություն

Վորլդ Վիժն Հայաստան ռազմավարության բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն

Վորլդ Վիժն Հայաստան ռազմավարության բազային ցուցիչների գնահատման հետազոտություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի վեց համայնքների ոռոգման համակարգերի՝երրորդային ներքին ջրանցքների վերակառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի վեց համայնքների ոռոգման համակարգերի՝երրորդային ներքին ջրանցքների վերակառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

Գնդեվազ համայնքի տնտեսական ներուժի զարգացման գնահատում

Գնդեվազ համայնքի տնտեսական ներուժի զարգացման գնահատում

Գովազդի արդյունավետության գնահատում

Գովազդի արդյունավետության գնահատում

Երևան քաղաքի բնակչության բնակարանային պայմանների վերանորոգման վերաբերյալ հետազոտություն

Երևան քաղաքի բնակչության բնակարանային պայմանների վերանորոգման վերաբերյալ հետազոտություն

«Կյանքի դժվարին իրավիճակներում ապրող երեխաների ու նրանց ընտանիքների աջակցություն» ծրագրի արտաքին գնահատում

«Կյանքի դժվարին իրավիճակներում ապրող երեխաների ու նրանց ընտանիքների աջակցություն» ծրագրի արտաքին գնահատում

Արդյունաբերական ընկերությունների, ՏԻՄ-երի, ֆերմերների ընթացիկ գործունեության ուսումնասիրություն

Արդյունաբերական ընկերությունների, ՏԻՄ-երի, ֆերմերների ընթացիկ գործունեության ուսումնասիրություն

Մասնագիտական կողմնորոշման առանձնահատկությունների եվ աշխատաշուկայի մարտահրավերների ուսումնասիրություն

Մասնագիտական կողմնորոշման առանձնահատկությունների եվ աշխատաշուկայի մարտահրավերների ուսումնասիրություն